menu×

Stokcari Ön Muhasebe Programı

"EXCEL DE FATURA KESME "YE SON
"EXCEL DE STOK CARİ MÜŞTERİ TAKİP ETME "YE SON
STOK CARİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI SİZİN İÇİN
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Programı kuracağınız bilgisayarda minimum 128 MB RAM ve XP işletim sistemi öneririz. 128 MB RAM den daha düşük ise program kurulumu yada çalışmasısırasında bilgisayarınızda kilitlenmelere sebep olabilir.
PROGRAMI KULLANICI SAYISI
NEOTASARIM Stok Cari ön muhasebe programını bir tanesi kayıt yapma hakkına sahip, diğerleri ise sadece raporları inceleme yetkisi olan birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilir.
KAYITLAR
STOK CARİ ön muhasebe programı stok kartları, müşteri ve satıcı cari hesap kartları öncelikle oluşturulup, bu kartlardaki bilgiler kullanılarak mal giriş ve çıkışlarınız için irsaliye, fatura, irsaliyeli fatura, tahsilat ve tediye makbuzu evraklarının düzenlenmesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bir hata yapılması durumunda "evrak iptali" arayüzünden yukarıda adı geçen tüm kayıtları iptal edebilirsiniz. 

Cari Kartı: Sınırsız sayıda müşteri, satıcı ve banka için cari kart oluşturabilirsiniz. Cari kartlarda firmalara ait "Firma kodu, firma adı, firma yetkilisi, yetkili ünvanı, firma türü (müşteri-satıcı-banka), telefon ve fax no, adres satır 1, adres satır 2, adres satrı 3, vergi dairesi, vergi no, kur sembolü, dönem başı borç, dönem başı alacak ve kredi tavanı ve özel not girişi yapabilirsiniz. PROGRAMIN DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN * İŞARETİ OLANLAR DOLDURULMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLERDİR. Herhangi bir cari kart iptali yada bilgilerin güncellenmesi de bu arayüzden yapılabilir. 
Stok Kartı: Sınırsız sayıda ürün için stok kartı düzenleyebilirsiniz. Bir stok kartında, stok kodu, stok adı, kart açılış tarihi, stok birimi (adet - kg v.s.), birim ağırlığı, ambalaj adedi, ambalaj boyutu, ambalaj ağırlığı, minimum seviyesi, sipariş seviyesi, sipariş süresi, barkod no, dönem başı stok miktarı, dönem başı stok tutarı (buraya dönem başı stok miktarı x stok birim maliyetinin çarpımını yazacaksınız - yani tanesi 2 YTL olan 10 adet ürün için 20 YTL yazılacak), KDV % oranı, düşünülen kar oranı, satış fiyatı, iskonto gurubu, kur sembolü, ambar adresi ve özel not bölümleri doldurulabilir. PROGRAMIN DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN * İŞARETİ OLANLAR DOLDURULMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLERDİR. Herhangi bir stok kartı iptali yada bilgilerin güncellenmesi de bu arayüzden yapılabilir. Ambalaj, sipariş ve barkod ile ilgili bilgiler opsiyonel olup, programın bir üst sürümlerinin satın alınması durumda kolay entegrasyon için yerleri açılmıştır. 
İrsaliye kaydı: Sonradan faturası kesilecek giriş ve çıkış irsaliyeleri ile irsaliyeli faturalar bu arayüzden kesilebilir. İrsaliye kesilirken iki kademeli iskonto ve bir adet masraf faturanın altında gözükecek şekilde düzenlenmiştir. İrsaliye türü toptan ve perakende olarak ayrılmıştır, yanlış ürün girilmesi durumunda tüm irsaliye iptal edilmeden sadece yanlış girilen satır kaydı silinebilir. Kayıt bitiminde program irsaliye çıktısı alıp almayacağınız sorar, isterseniz önce irsaliyelerinizi düzenleyip, çıktılarını toplu halde alabilirsiniz. 
Fatura kaydı: Önceden kesilmiş olan irsaliyeler müşteri bilgileri girildikten sonra seçilerek tıklanma şeklinde faturalanacak irsaliyeler arasına eklenebilir ve işlem bittikten sonra fatura kaydı yapılır. Kayıt bitiminde program fatura çıktısı alıp almayacağınız sorar, isterseniz önce faturalarınızı düzenleyip, çıktılarını toplu halde alabilirsiniz. 
Tahsilat kaydı: STOK CARİ ön muhasebe programı ile tahsilat kayıtlarınızı da "nakit", "çek", "nakit+çek" içerecek şekilde yapabilirsiniz. Tahsilat kaydına nakitleri direk girip, çeklerinizi birer birer girebilirsiniz. Hata yapılması durumunda ise sadece hatalı kaydı iptal etme şansına sahipsiniz. 
Tediye (ödeme) kaydı: Tediye kayıtları da tahsilatta olduğu gibi "nakit", "çek", "nakit+çek" şeklinde yapılabilir. Çekle ödemelerinizi müşterilerinizden aldığınız çekler arasından seçerek yapabileceğiniz gibi, firmanızın kendi çekiyle yapılan ödemeleri direk girme imkanı verilmiştir. Kolaylık olması açısından ödeme yaptığınız firmanın cari hesap kartı ve elinizdeki ciro edebileceğiniz çekler tediye makbuzunun altında listelenmiştir. Bu sayede cari kartlara geri dönüşlere gerek duyulması önlenmiştir.
KAYIT İPTALLERİ
STOK CARİ ön muhasebe programında gerçekleşen tüm irsaliye, fatura, tahsilat ve tediye kayıtları iptal edilebilir. Yalnız irsaliyeiptal edilmeden önce ilgili faturayı iptal etmeniz gerekiyor.
YAZDIRMA
Yazıcıdan çıktı alınmasında sağladığı kolaylık STOKCARİ ön muhasebe programının en belirgin özelliklerinden birisidir. Windows işletim sistemininbir parçası olarak bilgisayarınıza bağlı bulunan herhangi bir yazıcı çıktı almanız için yeterlidir. Hiç bir yazıcıayarına gerek olmadan, sadece matbaaya bastırmış olduğunuz hazır faturanıza göre sütun ve satır ayarlarını yapmanızyeterli. Yazıcınızda yazdırabileceğiniz öğeler:
1. Tüm irsaliye ve faturalarınız işlem yapılırken.
2. Envanter raporlarınız. 
3. Fiyat listeleriniz.
4. İrsaliye ve faturalar kesildikten sonra toplu halde yazdırma.
RAPORLAMA
STOK CARİ ön muhasebe programının tüm başlıkları herkes tarafından anlaşılabilir, çok teknik ayrıntı kapsamayan raporlar içermektedir.

STOKLARLA İLGİLİ RAPORLAR

Stok Envanter Raporları: Ortalama maliyete ve son alış maliyetine göre olmak üzere iki ayrı stok envanter raporunu tüm kayıtlı ürünler için yada belirli ürün gurupları için alabilirsiniz. Alınan bu raporları EXCEL formatına çevirip gerekli incelemelerinizi yapabilir yada e-mail ile gönderebilirsiniz. 
Stok Hareket Kartı: İstediğiniz herhangi bir ürünün stok hareketlerini istenilen tarih aralığında dökümünü alıp, EXCEL formatına çevirip saklayabilir yada e-mail ile gönderebilirsiniz.
Fiyat Listeleri: Programa kaydetmiş olduğunuz tüm ürünler için kayıtlı fiyatlar üzerinden standart fiyat listesini tüm ürünler için yada seçilen belirli kod aralığındaki ürünler için oluşturma şansı. Toptan ve perakende satışla aynı anda uğraşanlar için + % oranla arttırılabilen yada indirilebilen özel fiyat listesini tüm ürünler için yada belirli kod aralığındaki ürünler için oluşturabilme, elde edilen bu listeleri EXCELe aktarma imkanı,

CARİ HESAPLARLA İLGİLİ RAPORLAR

Cari Hesap Ekstresi: İstediğiniz müşteri, satıcı yada banka ile ilgili extre dökümünü çek detaylı yada çek detaysız sadece YTL bazında ve ayrıca stok detaylı olmak üzere ilgili firmanın fatura dökümleriyle birlikte alıp, EXCEL formatına çevirip saklayabilir yada hesap mutabakatı için müşterinize e-mail ile yollayabilirsiniz.
Borç - Alacak Raporları: Alt ve üst limit belirleyerek borç - alacak raporları oluşturup alınan bu raporları EXCEL dosyası olarak saklama şansı. 
Alınan ve ciro edilen çekler ile firma çeklerinizin raporu: STOK CARİ ön muhasebe programı müşterilerinizden almış olduğunuz çeklerinizi ve kendi yazmış olduğunuz çekleri rapor aldığınız gün, ciro edilme, kasada veya dışarıda olma durumlarına göre belirli tarih aralıklarında raporlama ve bu raporları EXCEL formatına aktarma imkanı sağlamaktadır.
AYARLAR

Programla ilgili ayar yapılması gereken tek nokta, irsaliye ve fatura formu ayarlarıdır. İrsaliye ve fatura çıktılarını yazıcınıza bastırıp almak istiyorsnız bu ayarları boş bir faturanızın bir kaç fotokopisini alıp, öncebizim sağladığımız standart ayarlarla öğelerin konumlarını tespit edip, daha sonra formun durumuna göre yeniden konumlandırma yapmanız gerekiyor.


Ayrıntılı bilgi için www.stokcari.com tıklayınız>>

×